потопеното наследство

Село на дъното на язовира

МИГРАЦИИ, ПАМЕТ, КУЛТУРНИ ПРАКТИКИ

Научно-изследователският проект „Потопеното наследство. Село на дъното на язовира: миграции, памет, културни практики“ предлага интердисциплинарно изследване на разнопосочни социокултурни и демографско-икономически процеси, свързани с изграждането на язовири в България с акцент върху културно-историческото (селища и други обекти, потопени в чашата на някои язовири) и нематериалното културно наследство ((ре)конструирано, пренесено, трансферирано от изселените общности и техните потомци).

Go to виж повече

виж повече

Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката, 2018 г.

Последни новини