Презентация за „Потопената църква“ на международна научна конференция

Потопената църква на Запалня, възприемана и употребявана като религиозен и културен обект, център за общността и сцена за изява, бе тема на доклада на гл.ас. д-р Яна Гергова, представен в рамките на международната научна конференция „Balkan and Baltic States in United Europe: History, Religion, and Culture V. Nature and Culture in the Rituals, Narratives and Beliefs“, провела се в Тарту, Естония, през септември 2022 г. Църквата „Св. Йоан Рилски“ е изключително интересна по отношение на необичайното си развитие и съвременното ѝ състояние. Изоставена допреди няколко години, поради различни събития, дейности проекти (които включват отбелязването на празници, медийни репортажи, филми и пр.) и отделни актьори (бивши жители на селото, общински служители, представители на църквата, туристи, фотографи и др.), днес сме свидетели на нейното възобновяване и реновиране.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *