Презентация за „Потопената църква“ на международна научна конференция

Потопената църква на Запалня, възприемана и употребявана като религиозен и културен обект, център за общността и сцена за изява, бе тема на доклада на гл.ас. д-р Яна Гергова, представен в рамките на международната научна конференция „Balkan and Baltic States in United Europe: History, Religion, and Culture V. Nature and Culture in the Rituals, Narratives and Прочетете повече заПрезентация за „Потопената църква“ на международна научна конференция[…]